29 CBK – Tout moun ki met konfyans yo nan Bondye

0
3064

1

Tout moun ki met konfyans yo nan Bondye (2 fwa)

Bondye ba yo fòs ankò. (2 fwa)

Pou yo pa tonbe .

Li se Bondye vivan

Li pisan, li fò, li gran. (2 fwa)

2

Bondye kontan lè n met konfyans nan li. (2 fwa)

An nou fè louwanj pou li. (2 fwa)

Wi li se lavi.

Nou pa gen lòt kon li

Se li nou dwe fè plezi. (2 fwa)