28 GAK – Mwen se sòlda Jezi

0
2978

1

Mwen se sòlda Jezi (2 fwa)

Menm si mwen pa abiye an kaki

Pote yon revòlvè

Tire fizi anlè

Menm si mwen pa gouvène bato a

Mwen se sòlda Jezi.