26 GAK – Mennen mwen o bon Sovè

0
2676

1

Mennen mwen o bon Sovè!

Konduim nan chemen sali.

Avèk ou m pa bezwen pè.

Nan ou sèl mwen jwenn lavi.

Jezi, Jezi, pa kitem, o bon Sovè!

Fèm soti nan tantasyon.

Senyè fèm gen laviktwa.

2

Jezi pa kitem isi

Sou tè sa a ki plen doulè.

San ou nanpwen lòt zanmi,

Men nan ou mwen jwenn bonè.

3

Ou te levem nan labou

Kote k te plen mechanste.

Wa fèm rive nan syèl tou.

Se laglwa ou ma chante.