26 EEK – Mwen sonje yon jou mwen te san espwa

0
6337

1

Mwen sonje yon jou mwen te san espwa

Kèm tap boulvèse ak pwoblèm lavi

Pandanm tap panse dlo kouri nan jem

O a la soufrans lèw pa gen Jezi.

2

Mwen kouri a goch, mwen kouri a dwat

Nan mache prese, machi n manke frapem

Tout kotem pase pòt bloke pou mwen

O a la soufrans lèw pa gen Jezi.

3

Madanm vin malad, mwen pa nan travay

Doktè egzijem poum bali lajan

Sim pa debouyem madanm ap mouri

O a la soufrans lèw pa gen Jezi.

4

Mwen leve yon jou, mwen chita sou yon wòch

Yon madanm pase li mandem sam genyen

Mwen metel chita poum rakonte li

O a la soufrans lèw pa gen Jezi.

5

Depim vin jwenn Kris madanm pa malad

Pi gro maladi se ti lafyèv, grip

Si gen moun nan sal la poko gen Jezl

Kèm fèm mal pou ou chache gen Jezi