25 EEK – Mwen reve male nan yon site

0
7994

1

Mwen reve male nan yon site

Site kote pap gen nan nwit

Mwen te wè zanj yo briye nan glwa yo

Mwen te wè bèl palè kristal la

Mwen te kap wè frè ansyen mwen yo

Mwen te wè lame selès Kris la

Men sa ki te pi bèl nan vizyon an

Mwen reve m twouve syèl la pou ou.

 

Mwen reve m twouve syèl la pou ou

O wi m twouve syèl la pou ou

Eske ou vle prepare ou pou rankontrem la

Mwen reve m twouve syèl la pou ou.

 2

Mwen te wè Kris nan bèl wayòm li

Mwen te wè rachte yo avèk li

Mwen te wè redanmtè beni mwen an

Ki te bay vi li pou sove mwen

Tout sen yo tap chante yon bèl kantik

Yo tap bay Bondye glwa chak moman

Mwen te kontan poum kontanple sen yo

Mwen reve m twouve syèl la pou ou.

3

E ou menm ki kote ou vle ale

Eske ou vle ale nan site sa

Kris ap tann ou de bra li louvri

Li vle fè yon plas anwo pou ou

Yon jou ou va konvèti, men elas

Li kapap byen twò ta pou ou jou sa

Zanmi, èske ou vle tande vwa li

Li vle louvri pòt syèl la pou ou.