24 HCKY – Timoun yo pou Jezi

0
7817

1

Timoun yo pou Jezi

Sa se priyè nou

Timoun yo pou Jezi

Nan jwèt, nan lekòl e toupatou.

Na di lemonn lavi Jezikri

Li se tout chan nou

Sa nou bezwen se nan Jezi

Se pouw vini tou.