24 HCK – Mwen gentan ale lwen Bondye

0
7974

1

Mwen gentan ale lwen Bondye,

Men map retounen.

Twò lontan mwen swiv wout peche,

Mwen vle retounen.

Retounen, retounen,

Lakay Sovè mwen;

Ouvri bra ou laj pou mwen,

Kris, map retounen.

2

Nanm mwen malad, m fè sa ki mal,

Men map retounen;

Map abandone pechem yo,

Mwen vle retounen.

3

Se sèl espwam, se sèl dezim,

Mape retounen;

Nan Jezi sèl mwen pran plezim,

Mwen vle retounen.

4

Se nan plas mwen Kris te mouri,

Mape retounen;

San li vèse pou pirifyem,

Mwen vle retounen.