23 GAK – Kretyen an nou pale de Jezi

0
1607

1

Kretyen an nou pale de Jezi

Se yon non nou pape janm bliye

Se li ki te vin sove lemonn

Epi li konn fè anpil mirak.

Jezi se Wa, wi Jezi se Wa,

Jezi se Wa, Jezi se Wa tout wa.

2

Jezi monte nan Jerizalèm

Yon bann moun te vle poul vini wa

E lè li rantre andedan tanp la

Li chase moun ki tap fè komès yo.

3

Jezi monte nan Jetsemane

Yon bann sòlda te vin aretel

Tout disip li yo vire kite li

Pyè di li pa konnen nonm sila a.

4

Eske nou menm nou pa pou Jezi?

Si nou dakò poun soufri pou li

Se nou menm yo va pi meprize

Si yon jou nou pral rejwi avèl li.