22 RCK – Kè nou kontan, nou gen Jezi nan lavi n

0
2639

Kè nou kontan, nou gen Jezi nan lavi n

Jezi sove n, sa se yon mèvèy (2 fwa, 2 liy)

1

Jezi te vin sou latè

Pou wete peche nou

O wi nou delivre

Anba pisans djab la!

2

Lè sovè a te rankontrem

Li pat ezite pranm.

Nan peche nou tap benyen

Li te retire nou.

3

Jezi pa ka sipòte

Lè yon moun ap peri

Li lonje de menl ba ou

Pingaw refize li.