22 GAK – Jezi sovè mwen, map di ou mèsi

0
1586

1

Jezi sovè mwen, map di ou mèsi

Dèske ou rachtem, ou pat kitem peri

Nan pechem yo, mèsi papa

Pa kitem tonbe, pa kite ènmi yo

Triyonfe sou mwen.

2

Ou jistifye mwen, avèk pwòp san ou

Ou metem apa poum fè louwanj ou

O Bondye mwen konfyem nan ou

Pa kitem tonbe, pa kite ènmi yo

Triyonfe sou mwen.

3

Mwen konfyem nan ou,

O bon Sovè mwen

Pran mwen nan men ou

Poum ka fè wout la

O Bondye mwen konfyem nan ou

Pa kitem tonbe, pa kite ènmi yo

Triyonfe sou mwen.