22 EEK – Byen neme leve tèt nou

0
4687

1

Byen neme leve tèt nou

Ann gade kilè li ye

Se pa lè pou nap domi, reveye nou

Tan mande poun serye

Paske li trè avanse

Si nou rete ap someye

Nou va pèdi jou sa

Ann mete an pratik mesaj dènye tan sa

Poun kapap atènn la pèfeksyon

Si nou rete fidèl si n venkè sou tout pwen

Nou gen espwa yon jou na wè Jezi

 2

Nou se yon pèp ki meprize

Abandone pa lèzòm

Men sa pa fè nou anyen nou gen espwa

Jezi te fè nou konn sa

Pinga nou pè peti twoupo m yo

Ka papa mwen jije bon

Pou ban nou wayòm sa

3

Ala yon gran jou sa va ye

Lè twonpèt la va sonnen

Pou tout mò yo an Jezi leve

Pou yal rankontre li

Va gen kriye, va gen rele

Pou sa yo ki pat prepare

O bon papa genyen pitye

Pou pitit ou yo non