22 CBK – Benediksyon pou yon nasyon

0
2886

1

Benediksyon pou yon nasyon

Ki kwè nan Bondye

Lap domine tout lènmil yo

Wil va delivre

Se lè sa a peyi a chanje

Tout moun reyalize.

Lapè, lanmou, lajwa,

Pral triyonfe, e (2 fwa)

2

Se lapli, sous dlo toupatou,

O wi tout kote

Anpil manje tout kalite

Yape rekòlte

Benediksyon Bondye tonbe

Peyi a transfòme…

3

Bondye pwomèt tout nasyon

Ki met konfyans nan li

Kè poze e lap gide yo,

Wi tout tan gen tan

Bondye fidèl, li fò, li gran

Li se chemen lavi…