2 VRK – Sou yon mòn abandone

0
1274

Sou Yon Mòn Abandone

 

1

Sou yon mòn abandone

Yon vye kwa te plante

Kote brigan yo gen pou mouri

Men se sou menm kwa sa a

Jezi mouri pou mwen

Poum kapab pataje tout glwa li.

Yo te kloue Jezi sou la kwa

É se la li te mouri pou mwen

Mape viv nan glwa Li sou tè sa

E yon jou ma va wè Li nan syèl.

2

Pou tou sa kap rive

Sou lakwa nan jou sa

Ma va toujou gen rekonesans

Paske tout Jezi fè

Li te fèl nan plas mwen

Poul banmwen lavi annabondans.

3

Kòm yo touye Jezi

Kite pitit Bondye

E yo pa vle wè mwen menm non plis

Men mwen pito swiv Li

Nan tout sa kap rive

Pase tout sam ka jwenn sou tè sa a.

4

Mwen te pèdi nan bwa

Mwen te sal ak pechem

Mwen pat jwenn pèsonn vin banm lanmen

E mwen te fin pèdi

Jezi banmwen chemen wout syèl la.