2 HCKY – Kè mwen ranpli ak jwa

0
7826

1

Kè mwen ranpli ak jwa,

Lèm mache isiba

Jezikri te sovem

Li wete tout pechem

Kè mwen va louwe li

Nan selès amoni,

Lè Jezi tounen chache mwen.