19 EEK – Mwen vle sanble ou redanmtè beni

0
9661

1

Mwen vle sanble ou redanmtè beni

Se sa ki dezim ak la priyèm

Tout trezò tè sa pa enteresem

Si sèlman mwen kap sanble Seyèm

 

Mwen vle sanble ou,

Mwen vle sanble ou

Redanmtè beni, konplètman sen

Vi-n nan dousè ou, reponn priyè mwen

Enprime pòtre ou nan kè mwen

 2

Mwen vle sanble ou plen ak konpasyon

Byenemab, padonan, plen tandrès

Sekouri malere avèk fèb yo

Ap ede mizerab nan detrès

3

Mwen vle sanble ou nan imilite

Sen inosan, san tach, san blame ;

Dousman sipòtan repròch mechan yo

Prèt pou soufri, lèzòt pou sove.