18 RCK – Genyen viktwa, genyen viktwa

0
2591

1

Genyen viktwa, genyen viktwa

Genyen viktwa nan lanmou Sovè a

Sèlman kwè nan Jezi

Wa wè ki jan gras li sifi pou ou.

Genyen pisans…

Gen delivrans…

Gen gerizon…

Gen rekonpans…

Gen solisyon…