18 HCKY – An nou chante pou Jezi

0
7722

1

An nou chante pou Jezi

Fado nou yo vin pi lejè

An nou chante pou Jezi

Nou pap genyen kè tris ankò

Nou vle ini vwa nou

Chante louwanj li tou

Paske nou adore li

E lè nou chante pou Jezi

Nou va renmenl plis chak jou.