18 HCKY – An nou chante pou Jezi

0
7823

1

Annou chante pou Jezi

Fado nou yo vin pi lejè

Annou chante pou Jezi

Nou pap genyen kè tris ankò.

Nou vle ini vwa nou

Chante louwanj li tou

Paske nou adore li

E lè nou chante pou Jezi

Nou va renmenl plis chak jou.