15 MJK – Mwen te vin jwenn

0
1533

1

Mwen te vin jwenn

Jezi byen fatige,

Jezi ban mwen repo (bis)

Alèkile kè mwen vini byen ge,

Jezi ban mwen repo.

Jezi se sèl Sovèm,

Li padone pechem.

Li mete yon chan nan kè mwen.

Mwen kontan, Jezi se sèl Sovèm.

Jezi se sèl Sovèm.

2

Fado pechem

Te twò lou poum pote;

Jezi soulaje mwen (bis)

Mwen ba Li tout

Fadom alèkile;

Jezi soulaje mwen!

3

Jezi wete tout kondanasyon mwen

Li padone pechem (bis)

E kounye a gen lapè nan kè mwen

Li padone pechem.

4

Vin jwenn Jezi,

Vin jwenn Li jodiya

La wete peche ou (bis)

La fè ou kontan, Li va sove ou;

La wete peche ou!