15 EEK – Depi nan tan lontan

0
5027

1

Depi nan tan lontan

Lèzòm te toujou mechan

Kayen touye abèl se sa nou wè lòm pratike

Jezi vin sou la tè pou wete peche kriminèl yo

Yo aretel, yo touyel, yo klourel sou la kwa.

Elas, elas mwen regrèt sa pou lemonn

Talè konsa le monn pral boulvèse vre

Elas, elas mwen regrèt sa pou lemonn

Talè konsa lemonn pral dlo nan je.

2

Akab ak Jezabèl met ansanm yo touye Nabòt

Akab ak Jezabèl te panse Bondye pat wè yo

Sa pat rete konsa, Letènèl te kondane yo

Yon ekzanp, yon jijman Bondye trase sou lòm

3

Lèzòm fabrike zam

Se pa pou yo detwi pye bwa

Lèzòm fabrike zam

Se pa pou yo detwi zannimo

Lèzòm fabrike zam

Se pou yo detwi lòm parèy yo

Yap touye yap jete ou

Kè yo pa janm sote, elas.

4

Pou nenpòt ti bagay nou wè lòm ap touye lòm

Pou nenpòt ti plezi nou wè lòm ap met kouto sou lòm

Lòm pa kap gade lòm yon moman

Yo mete ou kadav

Yap touye, yap boule

Epi yap banboche, elas.