140 CDK – Toupatou sou latè genyen timoun

0
886

1

Toupatou sou latè genyen timoun

Kap chante glwa pou Jezi ak tout kè.

Se li ki bayo fòs ak lajwa tou,

Se li ki Sovè, gid e zanmi toulejou.

2

Gwo lanmè a touche anpil peyi;

Nan tout peyi sa yo anpil timoun

Ap chante glwa pou Jezi, yap louwe

Pou lanmoul ki antoure yo kon gwo lanmè.