14 GAK – Seyè Jezi gad jan ou bon, Seyè

0
1381

1

Seyè Jezi gad jan ou bon, Seyè;

Nap fè lwanj pou ou, pou tout sa ou fè.

Ou delivre nou nan aksidan yo

Nan maladi yo, nan peche nou yo

Se poutèt sa, nap fè lwanj pou ou.

Men jis kilè wap retounen, Seyè?

Anpil pitit ou ape mouri mal.

Mechan touye yo, mechan manje yo,

Men nou konnen wap vin jije tout kriminèl yo.

2

Nou gen konsyans, se nan labou ou jwenn nou;

Ou lave nou epi ou fè n vin pwòp.

Ou soufle sou nou souf lavi paw la,

Gras a ou Seyè, nou santi n sove

Se poutèt sa, nap fè lwanj pou ou.

3

Chak jou nou leve lemonn mande chanjman;

Men yo panse se gouvènman kap fèl

Jou aprè jou nou wè sa ap pi mal

Paske se Jezi kap vin fè chanjman

Se poutèt sa, ann prepare tann li.