137 CDK – Gen yon kote mwen ka poze

0
834

1

Gen yon kote mwen ka poze

Se toupre kè Bondye,

Nan kote sa a nanpwen peche,

Se toupre kè Bondye.

O Jezi, chè Redanmtè,

Ki sot nan kè Bondye,

Ede nou tann prezans ou

Wi toupre kè Bondye.

2

Gen kote pou nou konsole,

Se toupre kè Bondye,

Se la nap jwenn avèk Jezi

Wi toupre kè Bondye.

3

Gen yon kote ki bèl e vre;

Se toupre kè Bondye,

Se la nou jwenn lajwa, lapè

Wi toupre kè Bondye.