13 HCKY – M bezwen Jezi kòm Sovè mwen

0
7859

1

M bezwen Jezi kòm Sovè mwen,

Lè lènmi tantem, pou vòlè,

E pou bay manti, rayi, dezobeyi

E panse sou bagay ki pa kapab

Fè mwen grandi

Mwen rele Kris, li vin kotem,

Li fè kè mwen trankil,

Pawòl bondye se fòs mwen

Lènmi pa kapab venk mwen,

Gen viktwa nan kè mwen.