13 CSK – Delivrans lan pa lòt kote

0
4278

Delivrans lan pa lòt kote

Se sèl nan Bondye,

Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye

Delivrans lan pa lòt kote

Se sèl nan Bondye,

Se sèl li ki ka di yon mo.

Solisyon an pa lòt kote

Se sèl nan Bondye,

Sèl nan Bondye, sèl nan Bondye.

Solisyon an pa lòt kote

Se sèl nan Bondye

Se sèl li ki ka di yon mo.

1

Li enposib pou Bondye la

Pou pa gen chanjman

Depil parèt li pap pran tan

Pou li fè yon jan

Bondyem nan pa janm

Depase pa lèzevènman

Remèt li ka a, li menm li gen medikaman.

2

Pa gen anyen serye

Ou ka regle san Bondye

Ou mèt bat tèt ou,

Kraze kò ou, tout se kòve

Bondye gen pouvwa

Pou li mete nou kanpe djanm

Sèl li menm ki ka fè

Lavi nou briye kon flanm.

Chant du groupe les Gilbert