13 CDKK – Yon bagay m konnen

0
493

1

Yon bagay m konnen, (2 fwa)

Bondye renmenm, li padonem;

Nan tout peche li delivrem;

Mwen te avèg, li ouvri jem;

Wi se sa mwen konnen.