12 HCKY – Li vle pale avèm

0
7794

1

Li vle pale avèm,

Chak moman nan chak jounen,

Li vle mache avèm,

Nenpòt kote mwen ale.

Li vle sèvi ak mwen, aji nan mwen,

Nan tout chemen an

Li vle pale avèm, mache avèm,

Nenpòt kote mwen ale.