12 GAK – Jan peche n yo miltipliye nou mande ou gras Seyè

0
2237

1

Jan peche n yo miltipliye

Nou mande ou gras Seyè.

Peche kanpe adwat agoch

Nou mande ou gras Seyè.

Refren

Gras! Gras! Padon Seyè!

Gras! Gras! Padone nou!

Gras! Gras! Pou fot nou yo!

Nou rekonèt peche nou!

2

Padone nou, Bondye damou!

Nou rekonèt peche nou.

Adiltè, vòl ak mechanste,

Yo vini miltipliye

3

Lang nou se yon kouto debò

Nou mande ou gras Seyè.

Bouch nou pale sa nou pa wè,

Nou mande ou gras Seyè.

4

Zorèy nou toujou ap koute,

Pou nou ka fè medizans,

Pye nou pa janmen fatige,

Pou nou kapap al fè mal.