12 CDKK – Jwa, jwa, jwa, kè mwen plen ak anpil jwa

0
741

1

Jwa, jwa, jwa, kè mwen plen ak anpil jwa,

Jwa, jwa, jwa, lanmou Jezi si gran;

Li padone pechem yo,

Lap mennen mwen nan syèl la,

E kè mwen plen ak jwa!

Wi mwen kontan anpil.