12 CBK – Prepare ou pa konnen ki jou Jezi ap vini

0
3002

1

Prepare (2 fwa)

Ou pa konnen ki jou Jezi ap vini

Se sak fèw bezwen, ou bezwen prepare

Prepare (3 fwa) pouw kontre Kris.

2

Bondye voye Kris pitit li sou latè

Li plen konpasyon ak pisans

Li kapap sovew (2 fwa)

San Jezi koule sou lakwa zanmi mwen

Pou delivre tout moun ki kwè

Yo bezwen sove. (2 fwa)

3

Vi ou te mèt sal ak peche zanmi mwen

Depiw deside jwenn Jezi

Laviw ap chanje (2 fwa)

Pa kite twòta bare ou zanmi mwen

Lagew bay Jezi jodia

Pouw kapap sove. (2 fwa)