116 CDK – M bezwen Jezi, se sa kèm rekonèt

0
15360

1

M bezwen Jezi, se sa kèm rekonèt

Nanpwen zanmi kon li lèm nan tristès;

M bezwen Jezi, se sa kè mwen admèt;

Lèzòt ka pote fado yo,

Men m bezwen Jezi.

M bezwen Jezi, m bezwen Jezi,

M bezwen Jezi kounye a;

M bezwenl lè solèy klere,

M bezwenl lè gran van soufle;

Chak moman sou wout syèl la

M bezwen Jezi.

2

M bezwen Jezi yon zanmi kon li menm

Pou gidem lè fènwa vin sou chemenm;

M bezwen Jezi, lè lènmi nanm mwen pre;

Mwen menm tousèl, m ta fayi nèt,

M bezwen Jezi.

3

M bezwen Jezi, mwen bezwenl jouk lafen

Pechè yo pa gen yon lòt vrè zanmi;

M bezwen Jezi, lòt yo pa ka sifi;

Li plen lanmou, li fò, li vrè,

Wi, m bezwen Jezi.