11 ORF – Roi des rois Seigneur des seigneurs

0
1774

Le Chretien En adoration

1

Roi des rois

Seigneur des seigneurs

Gloire! Alleluia! (bis 3 lignes)

Jésus, Prince de paix

Gloire! Alleluia! (bis 2 lignes)

2

King of kings

And Lord of lords

Glory! Hallelujah! (bis 3 lignes)

Jesus, Prince of peace

Glory! Hallelujah! (bis 2 lignes)

3

Wa tout wa

E Chèf tout chèf yo

Lonè! Alelouya! (2 fwa 3 liy yo)

Jezi Prens lapè a

Lonè! Alelouya! (2 liy 2 fwa)