11 HCKY – Konfye nan Jezi pazapa

0
7694

1

Konfye nan Jezi pazapa,

Se yon zanmi toujou

Nenpòt kote nou vwayaje,

Jezi va gide nou.

Chante nan tan zolèy,

Chante lè li fè nwa

Wi, chak jou, tout kote,

O chante! Chante!