11 CDK – San Jézi mwen pa kapab viv

0
2769

1

San Jézi mwen pa kapab viv,

Mwen pa ka fè yon sèl pa;

Se li menm sèl mwen ta vle swiv.

Mwen swiv li jouk sa kaba.

Anyen mwen pa gen pou-m krenn,

Puiske Sovè-m ap veye;

Ma swiv li san mwen pa janm plenn,

Li pap kite mwen neye.

2

Amou li avèk promès li

Plen kè mwen ak yon gran jwa;

Mwen mèt tou fèb, mwen mèt kagou,

Sèten la ban-m la viktwa.

3

Lè fè nwa vi-n pou fè-m tranble,

Avèk li mwen brav fasil;

Lè vwa Satan ape gronde

Mwen rete dousman trankil.

4

Jézi, wete tou sa ki twòp

Nan kè mwen, pou mwen mache,

Pirifye mwen, lave-m, fè-m pwòp

Jan Bondye vle pou mwen ye.