10 VRK – Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou

0
2525

1

Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou

Lèm wè monn sa a

Se men ouk te kreyel,

Zetwal yo la, mwen tande loraj gwonde;

Se pisans ou tout linivè montre.

Nanm mwen chante nan ou Bondye pisan:

Ala ou gran! Ala ou gran! (2 fwa)

2

Lè mwen sonje, Bondye bay sèl pitit li

Poul vin mouri, se sa ki touche kèm

Sou bwa Kalvè, li pote tout fado mwen,

San li koule pou wete tout pechem.

3

Lè Kris parèt, zanj yo va admire li

La pranm nan syèl nan rejwisans tout tan;

Ma pwostène nan pyel pou adore li,

E pwoklame: Bondye ala ou gran!