10 GAK – Map vwayaje pou yon bèl site

0
1456

1

Map vwayaje pou yon bèl site

Kote tout ri yo se lò;

Kote nou prale viv an pè

E jwa mwen pap janm fini.

Eskew va rankontre mwen la?

Pou nal viv ak zanj yo.

Eskew va rankontre mwen la?

Kote nou pap janm di adye.

2

Sa va pou mwen yon gran reyinyon,

Ak sen yo ki te devan;

Di mwen si ou prèt pou apèl la

Vini bay Jezi kè ou.

3

O frè mwen di mwen ki jan wap viv;

Jezi vle ou ale la.

O ki gran jwa jou reyinyon sa a!

Se va lavi pou tout tan.