10 EEK – Genyen de moman nan lavi

0
5425

1

Genyen de moman nan lavi

Ou santiw fèb e dekouraje

Lè lakay blanch san manje

Ou dwe plis pase très cheve ou

Vwazinaj ap pèsekite ou

Nan nwit kou jounen yap joure ou

Ou santi ou dezespere,

San pèsonn ki pou konsole ou

Sovè a di nan pawòl li

Pote tout chaj ou yo ba li

Lape tann ou de bral louvri,

Se pou oul te mouri

2

Souvan maladi vi-n tonbe

Tristès lapenn vi-n ogmante

Ou nan travay yo revokew

Tout zanmi ou yo abandonew

Nan nwit kou jounen dlo nan je ou

Wap mande sa ou fè, wap peye

Ou vle mouri, lanmò pa vle ou

Vi-n jwenn Jezi la delivre ou

3

Yon kretyen gen de lèk rive

Nou santi-n vrèman boulvèse

Lè tanpèt fi-n debòde

Van ap vante, loray gronde

Lè bak nou prèt poul chavire

Nou tonbe sou jenou nou priye

Sovè a dil toujou tou prè

Vi-n seche je-n e konsole-n

Frèm sèm pa lese ou dekouraje

Lè tout bagay pa jan ou ta vle

Sonje ke Jòb te eprouve aprèl te delivre.