10 CBK – Mwen chache toupatou

0
2824

1

Mwen chache toupatou,

Kiyès ki pou potem sekou.

Mwen tande yon vwa ki di,

Pa gen tankou Jezi.

Pa gen tankou Jezi

Nan pwen okenn lòt kon li

Ni nan syèl ni sou latè,

Ni menm nan fon lanmè (repete 4 liy)

2

Pou sovem nan peche,

Pou siye tout dlo nan je,

Pou sovem nan maladi,

Pa gen tankou Jezi.

3

Lè mwen swaf, mwen grangou,

Lè depans soti pou fèm fou,

Kiyès ki konn sekouri?

Pa gen tankou Jezi.