1 VRK – Map kalkilem yon jou

0
1270

Map Kalkilem Yon Jou

 

1

Map kalkilem yon jou

Nan syèl la ma wè sa

An dedan tout liv sa yo

Tout peche te ekri

Mwen wè non mwen trè klè

Mwen di Bondye kè fèm

Menm vini tonbe nan pye Sovèm

Poum regle zafè mwen.

A lenstan kounyè a (bis)

Wi tout vye pechem yo parèt a lenstan

Mwen pa gen anyen pou mwen pè

Dèt mwen yo deja peye

E peche avèk jijmanm te tou regle.

2

Sa mwen te fè te twòp

Yo ta grandi toujou

Lè sam te egare

Pechem tap plis chak jou

Men kan jem vin louvri

Mwen wè ki janm te ye

Mwen vin jetem nan pyew

Nan pye Seyè Jezi.

3

Jou jijman va vini

Devan yon tròn ki blanch

Kan tout lè mò vini

Pou yo louvri liv yo

Kan yo ap chache nonm

Non pa mwen pap la

Ka Jezi te enskril

Nan liv de lavi.

4

Pechè vin jwenn Jezi

Mete ou an règ ak Li

E fè sa kounyè a

Ka okazyon sa prale

E lap padone ou

Si ou fè kòm mwen menm

Lè ou vin jwenn Jezi

Wa fèl tounen Wa ou.

5

Anfan, jèn e vyeya

Pa di ou ansyen pasem

Ogèy se don Satan

Jezi di Simon Pyè

Satan ap chache krible ou

Desann pou ka monte

Kretyen fòk ou depouye ou

Pou kab sanble ak Jezi.